Marknadsledande batterisystem med flexibel finansiering.

Stella Futura tar helhetsansvar för kundens räkning, vilket inkluderar projektering, dimensionering, inköp, integration samt drift av kompletta batterisystem. Kundsegmenten består av industrier, offentliga inrättningar, energibolag, större lantbruk samt kommersiella fastigheter. Genom att kombinera långtgående ingenjörskompetens med nya finansieringslösningar skapar Stella Futura förutsättningar för en snabb grön omställning för sina kunder. 

Nina och ereic erbjudande singel

Vi accelererar den gröna omställningen

50

MW batteriprojekt under projektering

500

MW batteriprojekt i pipeline

Stella Futura är en helhetsleverantör av teknik- och finansieringslösningar inom energilagring. Bolaget är aktivt i Sverige och erbjuder lösningar inom BESS (”Battery energy storage systems") till bland annat elnätsaktörer, industrier, kommersiella fastigheter och energiproducenter. Stella Futura är marknadsledande bakom mätaren, och erbjuder Battery-as-a-Service där kunden få smart finansiering av sitt batteri. Genom att kombinera djup ingenjörskompetens med nya finansieringslösningar skapar Stella Futura förutsättningar för en snabb grön omställning för sina kunder.

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...
Solpaneler på ett höghustak
Referensprojekt

1,2 MW Batterisystem driftsatt för stödtjänstleveranser

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet.
Herobild Jämtkraft jpg hemsidan
Referensprojekt

1 MW/ 1,1 MWh Batterisystem integrerat i vattenkraftverk

Stella Futura har levererat ett skräddarsytt batterisystem som kliver in och kortvarigt skjuter på en extra effekt, innan kraftverkets turbiner hunnit dra igång.
Sopsugen ljusare Hero
Referensprojekt

Uppgradering och driftsoptimering av sopsugsanläggning

Genom Stella Futuras Service Stacking-modell kan batterisystemet utföra flera tjänster åt kunden beroende på vad som krävs i varje givet ögonblick.

Våra tjänster

Vi erbjuder olika typer av batterisystemstjänster, skräddarsydda efter våra kunders behov. Nedan kan du läsa mer om våra olika tjänster. Vi hjälper dig att förstå vad som passar din verksamhet bäst.

Projekt

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en del av ett större projekt. Under förprojekteringsfasen utreder vi tekniska förutsättningar samt energiinfrastruktur på plats samt gör dimensionering av optimal systemdesign. Installation, driftsättning och O&M-kontrakt ingår i priset.

Läs mer

Förstudie

Under en förstudie undersöker vi potentialen för installation av ett batterisystem hos dig som kund. Vi utreder alla tekniska och eltekniska förutsättningar, relevanta batterisystem och genererar beslutsunderlag för en eventuell investering.

Läs mer

Produkt

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en produkt. Du som kund har vanligtvis en relativt färdig site och är också ansvarig för alla eltekniska förutsättningar inför installation av batterisystemet. Naturligtvis bistår vi med konsultation vid behov. Installation, driftsättning och O&M-kontrakt ingår i priset.

Läs mer

BaaS

BaaS står för battery-as-a- service. Detta erbjudande är till för dig som inte vill köpa batterisystemet. Vi på Stella erbjuder full finansiering av ett batterisystemet inklusive allt förberedelsearbete samt installation och driftsättning i din anslutning. Du som kund får en del av de intäkter och besparingar som batterisystemet skapar. Vanligtvis skrivs ett arrendeavtal mellan finansiär och anslutningsägare.

Läs mer

Ulrika Tornerefelt, VD och Grundare

"Stella är unikt i den mening att vi inte bara erbjuder skräddarsydda energisystem utan även flexibla finansiella lösningar. Detta är kärnan i vår verksamhet. Stella tar hand om kundens behov för full leverans av ett operativt energisystem, vilket i sin tur ger verkliga kostnadsbesparingar samt intäkter."

Vår Kunskapsbank och Stella Battery Academy

Varför behövs ett batterisystem?

Stella_container_2024 (kopia)
Battery Academy

Vi delar kunskap för att accelerera den gröna omställningen. Gå in i vår Kunskapsbank där du kan lyssna på Futurapodden och läsa våra inlägg om energibranschen.

Vad gör batterisystem för nytta i vårt energisystem? Hur kan man skapa besparingar? Hur bidrar batteriet till intäkter i din verksamhet? Varför är växelriktarnas prestanda viktig? Backup-system, hur fungerar de?

Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...
Bixia event mindre

Stella Futura föreläser om batteriintegration och Service Stacking hos Bixia.

Jonas Jonsson från Stella Futura föreläste förra veckan för energiproducenter på...

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring våra erbjudanden, både inom hårdvara och finansiering, så tveka inte att höra av dig till oss för konsultation eller offert.