Herobild Jämtkraft jpg hemsidan

1 MW/ 1,1 MWh Batterisystem integrerat i vattenkraftverk

Jämtkrafts vattenkraftverk i Granboforsen är Sveriges första vattenkraftverk med ett integrerat batterilager. Batterisystemet både stötta elnätet vid störningar samt säkrar en normal drift av vattenkraftverket.

Uppgradering av vattenkraftverket

Stella Futura har levererat ett skräddarsytt batterisystem som kliver in och kortvarigt skjuter på en extra effekt, innan kraftverkets turbiner hunnit dra igång.

Eftersom de installerade batterierna har så snabb responstid så snabba kommer hybridkraftverket i Granboforsen även att uppfylla kraven för den snabba frekvensreserven, FFR, där hela den sålda volymen ska kunna aktiveras på cirka en sekund för att stötta systemet med effekt innan FCR-D har hunnit aktiveras. Detta är en alldeles ny tjänst för Jämtkraft eftersom inget av kraftverken idag är snabbt nog att medverka på FFR-marknaden.

Man som kopplar "back up" batterier

Behovet av lagringstjänster ökar

”Vi når emellertid många fler funktionsuppfyllanden genom batteriinstallationer vid vattenkraftverk. De driftvariationer som vattenkraftverk har en så fantastisk möjlighet att erbjuda har en baksida i ett ökat slitage på turbinerna. När vi sätter in batterier så används dessa för det snabba responsbehovet, och minskar därmed oönskat slitage,” säger Ulrika Tornerefelt, koncernchef på Stella Futura.

”Dessutom har det klara miljöfördelar eftersom vattennivåerna, som annars höjs och sänks snabbt och därmed påverkar miljön kring magasin och utlopp, kommer att kunna hållas mer stabila,” förklarar Susann Handler.

Jämtkraft Hemsidan

”Stella Futura har trots kort varsel och svårigheten och komplexiteten I projektet varit den enda av alla projektets aktörer som har levererat med god kvalitet och i tid. Vi borde ha haft med er tidigare i processen. Tack, Stella Futura, för en god samverkan genom det här projektet och för vältajmade leveranser i en tid då Coronaläget orsakat materialbrist och förseningar inom de flesta områden.”

Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...