Solpaneler på ett höghustak

1,2 MW batterisystem driftsatt åt Ra Energy i Borås

Batterisystemen från Stella Futura kommer från Europeiska marknadsledande leverantörer och är nu aggregerat mot Svenska kraftnäts stödtjänstmarknad för att bidra till att stabilisera elnätet.

Leverans av kritiska stödtjänster

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet. När produktionen av el är större eller mindre än konsumtionen hamnar elnätet i obalans, vilket i värsta fall kan leda till strömavbrott. Batterier är väl lämpade för att stabilisera elnätet vid de mest akuta och oförutsedda bortfallen av elproduktion.

"Vi ser investeringen i ett batterilager som ett bidrag både till energiomställningen och vår lönsamhet. Smarta batterier möjliggör ännu mer förnybar energi i elnätet, vilket behövs för att motverka klimatkrisen", säger Stefan Hansson, VD Ra Energy.

Om Ra Energy

Ra Energy är ett privatägt elhandelsbolag som bildades 2022 med säte i Göteborg. Namnet Ra kommer från den egyptiska mytologins solgud. Vi har två affärsområden: solceller och frekvenshandel. Ra uppför och äger solcellsparker byggda på marken samt solcellsanläggningar på större hustak. Elen som produceras säljs sedan på den öppna marknaden. Det andra affärsområdet fokuserar på frekvenshandel där vi via batterianläggningar bidrar till att det svenska elnätet skall kunna bibehålla önskad frekvens.

Driftsättning Borås mindre hemsaidan
Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...