Svennebygård utomhus hemsidan

120 kW/ 307 kWh Batterisystem till stort lantbruk

Svenneby gård är den första mjölkgården i Sverige som har satsat fullt ut för att få fördelarna med att kombinera ett solcellssystem med batterilagring på denna nivå. Solcellerna med 694 paneler har en effekt på 216 kWp, och batterilagringen på hela 307 kWh.

Batteriet skapar både besparingar och intäkter åt Svenneby Gård

Batterierna hjälper till att kapa effekttoppar och öka gårdens användning av egen solel. Batteriet är också uppkopplat mot Svenska Kraftnäts balansmarknad och genererar därmed direkta intäkter till kunden.

"För mig som en modern och framåtsträvande lantbrukare känns det rätt att satsa på framtidens energisystem. Jag, som många med mig, ser att trenden går mot kraftigt ökade energikostnader och ändrade effekttariffer. Det ser jag redan idag, därför vill jag kunna planera mina kostnader bättre och försäkra mig inför framtida prisökningar, samtidigt som jag vill bli mer självständig", säger Patrik Leo, lantbrukare och ägare av Svenneby Gård.

En bra affär

Intäkter sker genom

  • Försäljning av överproducerad solel
  • Intäkter från balansmarknaden

Kostnadsbesparingar sker genom

  • Konsumtion av solel istället för inköp från elnätet
  • Konsumtion av lagrad solel
  • Effekttoppskapning med batterisystemet
Bild 1 Svenneby gård batterilagring
Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...