Branscher industri bild

Stella Futura installerar 250 kW till Hubparks mobilitetshus i Hyllie

Mobilitetshuset i Hyllie, det första av många kommande projekt med Hubpark.

Mobilitetshuset i Hyllie - det första av många

I mobilitetshuset Solkvarteret i Hyllie, driftsatt i juni 2021, har ett fastighetsbatteri på 250 kW installerats. Här, i mobilitetshuset Solkvarteret sker all snabbladdning i mobilitetshuset via Stella Futuras batteriet. På så sätt belastas inte områdets elnät. Batteriet laddas till stor del genom solpaneler i fasad och på taket.

Hubpark driver hållbar stadsutveckling

Drivkraften är att skapa möjligheter för städer och kommuner att fortsätta sin utbyggnad utan att påverkas av bristen på energi och effekt. Vi vill undvika att komma till ”tipping point” man helt enkelt inte har tillräckligt mycket nät för att klara av en utbyggnad. Vi tror inte att behovet av fler bostäder och arbetsplatser avstannar. Så brytpunkten kan komma långt tidigare än man tidigare förutsett, säger Michael Olsson, Vice VD på Hub Park.

Med fastighetsbatterier från Stella Futura kan effekttopparna klippas, vilket fastighetsägaren tjänar på. Staden och stadsnätet tjänar på att belastningen vid ett högt effekt/energibehov minskas. När fastighetsägaren får rådighet över energi och energikostnader innebär det även en större möjlighet till lägre boendekostnader.

Hubpark bygger både solparker och får våra batterier installerade i sina mobilitetshus. Varje fastighetsägare får behålla energibesparingen och effektkapningen i den egna fastigheten. Ett enskilt batteri ger effekt för både fastighetsägare och nät, medan ett ekosystem av sammankopplade batterier i ett gemensamt styrsystem ger effekt för ett långt större område.

Alla vinner på att bli lite mer ”kollektivt självständiga”.

Hyllie

Förnybar energi i batterierna

Den allra högsta vinsten för miljön får man om batterierna fylls med fossilfri el. Därför utvecklar Hubpark parallellt egna solparker, avtal som redan finns på bordet med flera kommuner och markägare. Ställtiderna är långa när det gäller anslutning till nät för nya energiproducenter. Genom att arbeta parallellt med både mobilitetshuset, mobilitetslösningar och energifrågan redan i tidigt skede har vi ett försprång och lösningen kan vara på plats redan under produktionen/byggandet. Det gör att vår kund Hubpark kan erbjuda entreprenören grön byggel och effektgaranti genom batterilagring.

Pressmeddelanden

IMG_4648
Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...