Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är tänkt att placeras i nära anslutning till kraftvärmeverket i Sveg.

Driftsättning våren 2024

Batterisystemet, som bygger på europeisk teknologi, ska vara installerat och driftklart under våren 2024.

Batterisystemet kommer att anslutas till Svenska Kraftnäts stödtjänster för att upprätthålla balans i det svenska elsystemet. Det kommer således att generera intäkter lokalt samtidigt som det möter en ökad efterfrågan på el. Fler batterilösningar inom vårt energisystem bidrar till att jämna ut obalanser samt kapar effekttoppar, och därigenom bidrar batterierna till en stabilare elmarknad.

–Nu börjar utvecklingen verkligen ta fart. Hittills har Stella Futura integrerat batterisystem till elnätet på över 50 platser runtom i Sverige, vilka alla har aggregerats till Svenska Kraftnäts marknad för stödtjänster. Integrationen åt Härjeåns är den andra i ett pärlband av flertalet system på över 10 MW. För oss är det en självklarhet att resurser som kan hjälpa det nationella elnätet också ska bidra till lokal nytta., säger Ulrika Tornerefelt, grundare och vd Stella Futura AB.

– Vi välkomnar innovativa lösningar som dessa där goda affärer kombineras med samhällsnytta. Med ett batterisystem på plats blir vi en del av lösningen i den pågående omställningen mot ett mer elektrifierat samhälle. Det svenska energisystemet behöver lösningar som dessa för att kunna hantera både ökande effektförfrågningar och den växande andelen el från oplanerbar produktion, såsom sol- och vindkraft, säger Cecilia Norberg, koncernchef Härjeåns Kraft AB.

Installationen är en Battery as a Service-lösning, vilket innebär att Härjeåns upplåter en del av en fastighet till Stella Futura för integration av batterisystemet.

Finansieringen av batterisystemet tillhandahålls via Profura, som har för avsikt att investera i och möjliggöra ökad nationell samhällsnytta. Med denna lösning skapas en möjlighet för Härjeåns att utveckla intäktsströmmar utanför sin kärnverksamhet till en låg risk.

– Det är inspirerande att delta i affären tillsammans med Stella och Härjeåns. Projektet skapar stor nytta lokalt genom att bygga och säkra kritisk svensk infrastruktur inom energiförsörjning. Då vi gick in i projektet var det avgörande att kunna upphandla högkvalitativ europeisk teknik från Stella Futura. Projektet är helt i linje med vårt fokus att generera avkastning samt utveckla förutsättningarna för svensk industri att växa., säger Daniel Månsson, vd Profura Utveckling AB.

För ytterligare information:
Ulrika Tornerefelt, vd och grundare, Stella Futura AB
ulrika@stellafutura.com +46 701 65 96 58

Cecilia Norberg, koncernchef, Härjeåns Kraft AB

Daniel Månsson, vd, Profura Utveckling AB (en del av Profuragruppen)

Platsbesök Sveg

Stella Futuras ingenjörer och projektutvecklare på platsbesök november 2023. Kontainrarna levereras under Q1 2024 för vidare integration och driftsättning.

Platsbesök Sveg

Pressmeddelanden

Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Solpaneler på ett höghustak
Referensprojekt

1,2 MW Batterisystem driftsatt för stödtjänstleveranser

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet.