VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54

750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3 med backupfunktionalitet

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och aggregeras mot Svenska Kraftnäts balansmarknad.

Service Stacking

Batteriet kommer att fylla flera olika funktioner enligt Stella Futuras Service Stacking-modell. 

Systemet kommer både säkra kundens drift 24/7 med backupfunktionalitet, samt kopplas upp mot Svenska Kraftnäts balansmarknad för att göra nytta mot elnätet samt skapa intäkter åt kunden. Stella Futura har designat system för att möjliggöra eventuell framtida omlokalisering och därmed utöka flexibiliteten för kunden.

Backup och Battery as a Service

Stella Futura kan också erbjuda reservkraft och UPS som en tjänst, vilket är en del av ett bredare Battery-as-a-Service erbjudande där Stella Futura finansierar batteriet åt kunden. Det innebär att kunden köper en back-up funktionalitet mot en månatlig fast prenumeration till Stella Futura, något som också går att kombinera med balanstjänster för batteriet.

Modern warehouse during business hours with a lot of different cargo truck

Flera funktioner i ett

- Många av landets lager- och logistikcenter ställer nu om, och batterisystem fyller här flera viktiga funktioner. Våra batterisystem erbjuder backupfunktionalitet vilket säkerställer att kunderna kan upprätthålla sin kritiska strömförsörjning dygnet runt. Vidare kan de också bidra till lokal nytta genom att erbjuda batteriets tjänster på Svensk Kraftnäts balansmarknad. Med en växande elektrifierad fordonsflotta säkerställer batterierna också snabbladdning vid bestämda timmar under dagen. Allt detta ingår i vårt service stacking-erbjudande, säger Ulrika Tornerefelt, grundare och vd, Stella Futura.

Pressmeddelanden

Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...
Solpaneler på ett höghustak
Referensprojekt

1,2 MW Batterisystem driftsatt för stödtjänstleveranser

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet.