Siemens

Unik växelriktarlösning och batterisystem till Siemens Energy för ödrift med vätgasturbiner

Projektets växelriktare har marknadens mest imponerande förmåga att hantera frekvenser i intervallet 45-54 Hz.

Unik växelriktarlösning för höga frekvensfluktuationer

Batterisystemet som är installerat består av ett litiumjonbatteri (NMC) med en prismatisk battericell integrerad med ett unikt styr- och optimeringssystem, ner till battericellsnivå. Batterierna aktiverar ö-drift för systemet under en kort period, så att det kan köras utan någon extern elförsörjning.

Styrsystemet i kombination med NMC-cellen ger detta batterisystem bästa möjliga prestanda samt högsta godkända säkerhetskrav. Dessutom har växelriktaren marknadens mest imponerande förmåga att hantera frekvenser i intervallet 45-54 Hz. Detta fungerar ända upp till MW-storlek. Denna installationen motsvarar 75 kW/76 kWh. Tillsammans med förnybar el från de installerade solpanelerna kommer installationen att ge en mer robust energikälla. Energin från denna del av systemet kan användas direkt som elektricitet eller omvandlas till väte för att lagras och användas vid behov antingen som väte eller omvandlas tillbaka till elektricitet genom Siemens Energy gasturbiner.

”Stella Futura har framgångsrikt kunnat förse Siemens Energy och projektet ”Zero Emission Hydrogen Turbine Center” med en unik energilagringslösning kombinerat med en solcellspark. Stella Futura var det enda företaget, i vårt globala anbud, med förmågan och kompetensen att lösa denna uppgift och erbjuda Siemens Energy ett toppmodernt system. Dessutom inkluderade STELLA även en leasingmöjlighet för batterilösningen, som inte har setts på marknaden tidigare. Jag tror att STELLA ligger i framkant när det gäller att leverera unik teknologi och affärsmodeller. De har visat sig förstå våra behov som deras kund, och levereras i nära kommunikation med vårt interna team på Siemens Energy.”, Mattias Vieweg, Project Sponsor and Tech Project Manager at Siemens Energy AB.

Om ZEHTC

I detta projekt kommer utvecklar Siemens Energy en Zeroemission-demonstrationsanläggning vid sin testanläggning för gasturbiner i Finspång.  I projektet skapas en demonstrationsanläggning för att visa hur vätgas och gasturbiner, förnybar energiproduktion och energilagring samverkar i ett framtida flexibelt och hållbart energisystem. Överskottsel från fabrikstester och el från solceller kommer att lagras i ett batteri samt kommer att användas till att producera vätgas som används som bränsle till gasturbiner. Energimyndigheten bedömer att projektet främjar industrins klimatomställning och skapar nya möjligheter för hållbar bränslebaserad elförsörjning lokalt och regionalt i Sverige och övriga Europa.

Läs mer:

http://I detta projekt kommer vi att utveckla en nollutsläppsdemonstrationsanläggning vid Siemens Energys gasturbintestanläggning i Finspång. Anläggningen kommer att demonstrera en mikronätlösning som kombinerar väte och solenergi med turbinkraft och batterier.

STELL – TESVOLT – ZEHTC-logo
Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...