Sopsugen ljusare Hero

Uppgradering och driftsoptimering av sopsugsanläggning

Med hjälp av batterisystemet kan sopsugens stor korta effekttoppar sänkas från 184 kW till 60 kW. Så kallad ”Peak Shaving”.

Batterisystemet fyller flera syften

Genom Stella Futuras Service Stacking-modell kan batterisystemet utföra flera tjänster åt kunden beroende på vad som krävs i varje givet ögonblick. Det skapar både flera besparingsströmmar samt direkt intjäning.

Syftet med installationen av Batterisystemet är främst att kapa sopsugens effektoppar och därmed sänka de elkostnader som är kopplade till effektförbrukningen (s k peak shaving). Batterisystemet möjliggör även intäkter från Svenska kraftnäts balansmarknad och i viss mån även från lokala flexibilitetsmarknader. I detta fall är dessutom byggnaden utrustad med solceller och då möjliggör även batterisystemet ökad självkonsumtion av el då överskott av solelsproduktion uppstår.

Sopsugen ute mindre

”Allt sedan starten av projektet med sopsugsanläggningen har STELLA Futura leverera en mycket hög kompetensnivå tekniskt- så väl som affärsmässigt!
Projektledningen och den proaktiva förmågan att se just våra behov ur ett kundperspektiv har också varit särskiljande!
Jag kan med varm hand rekommendera STELLA’s energisystems-lösningar och höga kompetens inom energilagring och energisystem som verkligen fungerar i praktiken”.

Ramavtal med Envac Scandinavia

Sopsugsanläggningar har mycket höga korta effekttoppar några gånger per dygn. Detta kan lösas med batterisystem. I detta samarbetet med Envac installerar Stella Futura batterisystem hos Envacs sopsugar för att generera besparingar för deras kunder.

Envac_Stella
Infra_futura

Introducing Infra Futura Group AB

The Stella Futura world is continuously moving forward, and our world is expandin...
Härjeåns besök

Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns.

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och dri...

Fler referenser

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...