Driftsättning av energisystem för mjölk- och boskapsfarm

 In 2021

Isorent AB och Stella Futura driftsätter det första energisystemet med solenergi kombinerat med ett batterilager för en mjölk- och boskapsfarm i Sverige! 

Vi är stolta över att kunna meddela att Isorent AB och Stella Futura tillsammans har driftsatt ett skräddarsytt energisystem inkluderande solceller och batterilagring för den svenska mjölkgården Svenneby gård, som ligger på Vikbolandet utanför Norrköping.

Svenneby gård är den första mjölkgården i Sverige som har satsat fullt ut för att få fördelarna med att kombinera ett solcellssystem med batterilagring på denna nivå. Solcellerna med 694 paneler har en efekt på 216 kWp, och batterilagringen på hela 307 kWh.

Denna kombination gör det nu möjligt för Svenneby gård att säkerställa energin till den dagliga driften av gården. Energisystemet på Svenneby gård genererar 70 procent besparingar på elkostnader på årsbasis. Den totala investeringen har en avkastning på 7 procent.

Stellas batterisystem är fullt säkerhetsklassat och godkänt av lantbrukets brandskyddskommitté liksom av de lokala brandmyndigheterna.

För mig som modern och framåtsträvande lantbrukare känns det helt rätt attsatsa på framtidens energisystem. Jag liksom många med mig ser att trendengår mot kraftigt ökade energikostander och ändrade effekttariffer. Det serjag redan idag, varför jag vill kunna planera mina kostnader bättre samtförsäkra mig inför framtida prisökningar, samtidigt som jag vill vara mersjälvständig.”

-Patrik Leo, ägare av Svenneby Gård.

Batterisystem är komplext både avseende optimal dimensionering, kostnadseffektivitet samt höga krav på säkerhet. Det finns många olika batterisystem ute på marknaden, och alla har sin plats, men det är viktigt att inte gå fel när man tittar på specifika kundbehov. För lantbrukare med djurhållning har vi tillsammans med Isorent AB identifierat ett flertal parametrar som gör att vi kan erbjuda just detta energisystem.

Isorent AB är en av våra två utvalda solcellsinstallatörer i Sverige som vi samarbetar med när även solceller är en del i energisystemet. Val och design av lagringskomponenterna i energisystemet görs utifrån en specifik kompetens.

-Ulrika Tornerefelt, VD på STELLA Futura

Contact Us

Send us an email and we'll get back to you, asap.

Wordpress Social Share Plugin powered by Ultimatelysocial