Lindbäck 2 mindre

Erbjudande

Vi är en helhetsleverantör av teknik- och finansieringslösningar inom energilagring som erbjuder kompletta batterisystemslösningar till bland annat elnätsaktörer, industrier, kommersiella fastigheter och energiproducenter.

Batterisystem, en kritisk komponent i vårt framtida energisystem

Batterisystem blir i allt större utsträckning en integrerad del av den elektrifiering och gröna omställning som nu pågår i samhället. Stella Futura är marknadsledande bakom mätaren, och erbjuder Battery-as-a-Service där kunden få smart finansiering av sitt batteri. 

Genom att kombinera djup ingenjörskompetens med nya finansieringslösningar skapar vi förutsättningar för en snabb grön omställning för Våra kunder. 

Marcus Skantze, vVD

Om Battery as a Service:

"Att få full finansiering för batteriet och sedan istället prenumerera på den nytta som systemet kan skapa, de olika tjänster som kan underlätta i den egna kärnverksamheten, har blivit väldigt populärt."

Kontakta oss för mer information

Marcus low

Projekt

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en del av ett större projekt. Under förprojekteringsfasen utreder vi tekniska förutsättningar samt energiinfrastruktur på plats samt gör dimensionering av optimal systemdesign.

Läs mer

Produkt

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en produkt. Du som kund har vanligtvis en relativt färdig site och är också ansvarig för alla eltekniska förutsättningar inför installation av batterisystemet.

Läs mer

Förstudie

Under en förstudie undersöker vi potentialen för installation av ett batterisystem hos dig som kund. Vi utreder alla tekniska och eltekniska förutsättningar, relevanta batterisystem och genererar beslutsunderlag för en eventuell investering.

Läs mer

BaaS

BaaS står för Battery-as-a-Service. Detta erbjudande är till för dig som inte vill köpa batterisystemet. Vi på Stella erbjuder full finansiering av ett batterisystemet inklusive allt förberedelsearbete samt installation och driftsättning i din anslutning.

Läs mer

Service Stacking

Att skapa som allra mest värde ur våra system handlar om att veta vad man ska använda batterierna till vid varje givet ögonblick. Det kallar vi Service Stacking med batterilager. På så sätt skapar vi långsiktigt hållbara affärsmodeller för batterier bakom mätaren för våra kunder inom industri, kommersiella fastigheter och lokala energi- och nätbolag.

I Stella Futuras service stacking-modell ingår:

 • Effekttoppskapning, vilket ger en direkt besparing.
 • Erbjudande av batteriets tjänster på Svenska Kraftnäts balansmarknad, vilket ger fina intäkter.
 • Backup-funktionalitet, vilket minimerar alternativkostnader för känslig verksamhet.
 • Energioptimering såsom:
  • möjlighet till ökad självkonsumtion
  • lastförskjutning
  • arbitrage
Driftsättning Borås mindre hemsaidan

Våra Systemleverantörer

Tesvolt White logo
Tysk systemleverantör.

Tysk systemleverantör av batterier för inomhusbruk samt kontainerlösningar. NMC-teknologi.

”We would have never been where we are unless we had coengineered challenging projects for the Swedish market together with
Stella Futura”

Läs mer

SMA logo
Tysk växelriktarleverantör.

Läs mer

Tesla logo

Slovakisk systemleverantör.

Utomhussystem, LFP-teknologi.

Läs mer

leclanche

Schweizisk systemleverantör.

Modulära kontainersystem. LFP-teknologi.

Läs mer

Därför jobbar vi med Europeiska system.

 • Hög presteranda på batterisystemen med överlägsen BMS och hållbarhet samt säkerhetsstandarder som förstärker noggrannheten i varje installation.
 • Minskad riskprofil i försörjningskedjan inom Europa och ingen risk för embargon eller repressalier för slutkunder.
 • Kompletterande teknologier med lämpliga profiler för batterisystem åt kundfloran.
 • Garanterad tillgång till leverans utan flaskhalsar i leveranskedjan på grund av starka partnerskap med systemleverantörerna.
linghem Nina batteri hemsidan mindre