Nina och ereic erbjudande singel

Battery as a Service - BaaS

BaaS står för battery-as-a- service.
Detta erbjudande är till för dig som inte vill köpa batterisystemet.

Växelriktare Nina rätt storlek

Battery as a Service

Vår BaaS-modell är en attraktiv lösning både för kunden och investeraren. 

  • Kunden undviker en hög upfront Capex genom BaaS-modellen.
  • Kunden kan fokusera på sin kärnverksamhet och behöver inte förstå ny komplex energiteknik. Vi ansvarar helt för att systemets prestanda och funktionalitet. 
  • Vi erbjuder ett gränssnitt till kunden och är kundens enda avtalspart.

Full finansiering av ditt batterisystem

Vi på Stella erbjuder full finansiering av ett batterisystemet inklusive allt förberedelsearbete samt installation och driftsättning i din anslutning. Du som kund får en del av de intäkter och besparingar som batterisystemet skapar. Vanligtvis skrivs ett arrendeavtal mellan finansiär och anslutningsägare.

Ingenjörsskap

Hos oss står den tekniska kompetensen i centrum. Det gör att vi får tillgång till ny teknik som driver oss och utvecklingen framåt. Med vår kunskap, metoder och pålitlighet levererar vi teknikoberoende lösningar till våra kunder med stor leveranssäkerhet. Vi får saker gjorda.

Innovation

Med vår innovationsförmåga, självförtroende och nyfikenhet skapar vi nya, skräddarsydda och flexibla teknik- och finansieringslösningar till våra kunder. Varje uppdrag är unikt och vi ser alltid till kundernas specifika behov.

Impact

Vi jobbar hårt för den gröna omställningen och för att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt. Vi är lika generösa med vår kunskap som ödmjuka inför nya utmaningar och lösningar. Att utvecklas och utveckla kräver mod, kunskap och lyhördhet. Vi vill göra skillnad.

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...
Solpaneler på ett höghustak
Referensprojekt

1,2 MW Batterisystem driftsatt för stödtjänstleveranser

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet.
Herobild Jämtkraft jpg hemsidan
Referensprojekt

1 MW/ 1,1 MWh Batterisystem integrerat i vattenkraftverk

Stella Futura har levererat ett skräddarsytt batterisystem som kliver in och kortvarigt skjuter på en extra effekt, innan kraftverkets turbiner hunnit dra igång.
Sopsugen ljusare Hero
Referensprojekt

Uppgradering och driftsoptimering av sopsugsanläggning

Genom Stella Futuras Service Stacking-modell kan batterisystemet utföra flera tjänster åt kunden beroende på vad som krävs i varje givet ögonblick.

Battery as a Service

Battery as a Service är ett unikt erbjudande där du som kund abonnerar på all nytta ett batteri kan bidra med till din kärnverksamhet samtidigt som du slipper ta den initiala investeringskostnaden.
En prenumeration som även bidrar till lokal samhällsinfrastruktur.

Jonas Jonsson, Strategic Engagements

Jonas HS jpeg

Andra erbjudanden

Läs mer om våra övriga erbjudanden.

Förstudie

Läs mer

Produkt

Läs mer

Projekt

Läs mer

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring våra erbjudanden, både inom hårdvara och finansiering, så tveka inte att höra av dig till oss för konsultation eller offert.