Tom vid dator

Projekt

Detta erbjudande är relevant om du som kund vill köpa ett batterisystem som en del av ett större projekt.

Vi är med er på hela resan till driftsättning

Vid en full projektleverans så delas projektet upp i faser:

  • Förprojektering, där vi utreder alla eltekniska förutsättning, energiinfrastruktur plats    samt finansiellt upplägg. Vi gör också en fullständig dimensionering av batterisystemet. 
  • Projektfas, där vi hanterar allt förberedelsearbete på plats, supply chain av alla komponenter, installation, driftsättning och integrering.
  • Servicefas, där vi tillhandahåller service och underhåll efter driftsättning.

Ingenjörsskap

Hos oss står den tekniska kompetensen i centrum. Det gör att vi får tillgång till ny teknik som driver oss och utvecklingen framåt. Med vår kunskap, metoder och pålitlighet levererar vi teknikoberoende lösningar till våra kunder med stor leveranssäkerhet. Vi får saker gjorda.

Innovation

Med vår innovationsförmåga, självförtroende och nyfikenhet skapar vi nya, skräddarsydda och flexibla teknik- och finansieringslösningar till våra kunder. Varje uppdrag är unikt och vi ser alltid till kundernas specifika behov.

Impact

Vi jobbar hårt för den gröna omställningen och för att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt. Vi är lika generösa med vår kunskap som ödmjuka inför nya utmaningar och lösningar. Att utvecklas och utveckla kräver mod, kunskap och lyhördhet. Vi vill göra skillnad.

VARIEATION 3 (mer blurr i bakrund)-54
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura kommer efter årskiftet att installera och driftsätta ett 750 kW batterisystem på ett stort centrallager hos en kund i SE3.

Batterisystemet kompletteras med kritisk backupfunktionalitet för att säkerställa full försörjning 24/7 av den helautomatiserade lagerhållningen. Parallellt kopplas systemet upp och a...
Härjeåns besök
Referensprojekt

Pågående: Stella Futura installerar och driftsätter ett 15 MW batterisystem åt Härjeåns

Stella Futura har skrivit avtal med Härjeåns för levererans, installation och drift av ett batterisystem med en kapacitet på 15 MW. Batterisystemet som integreras i Härjeåns elnät är...
Solpaneler på ett höghustak
Referensprojekt

1,2 MW Batterisystem driftsatt för stödtjänstleveranser

Batterisystemet levererar stödtjänster till Svenska Kraftnäts stödtjänstmarknad. Stödtjänsterna hjälper till att upprätthålla rätt frekvens och därmed balans i elnätet.
Herobild Jämtkraft jpg hemsidan
Referensprojekt

1 MW/ 1,1 MWh Batterisystem integrerat i vattenkraftverk

Stella Futura har levererat ett skräddarsytt batterisystem som kliver in och kortvarigt skjuter på en extra effekt, innan kraftverkets turbiner hunnit dra igång.
Sopsugen ljusare Hero
Referensprojekt

Uppgradering och driftsoptimering av sopsugsanläggning

Genom Stella Futuras Service Stacking-modell kan batterisystemet utföra flera tjänster åt kunden beroende på vad som krävs i varje givet ögonblick.

Projektgenomförande på Stella Futura

”Ett lyckat projektgenomförande bygger på ett mycket tight samarbete och god kommunikation med både kunden, finansiären och underleverantörer. Kommunikation och återkoppling i alla led är nyckeln till en lyckad leverans. Under projektarbetet är vi inom projektorganisationen med kunden från den första projekteringsdialogen till genomförd driftsättning och överlämning mot vår serviceorganisation.”

Nina Johansson, Senior project manager

Nina HS jpeg

Andra erbjudanden

Läs mer om våra övriga erbjudanden.

Produkt

Läs mer

Förstudie

Läs mer

BaaS

Läs mer

Frågor eller funderingar?

Om du har frågor kring våra erbjudanden, både inom hårdvara och finansiering, så tveka inte att höra av dig till oss för konsultation eller offert.