OM oss urlika lovisa

Om oss

Möt teamet som brinner för den gröna omställningen.

Helena och Madde office

Vi accelererar den gröna omställningen.

Stella Futuras vision är att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Vi kombinerar flexibla affärsmodeller med branschledande europeisk batteriteknologi.

Ulrika Tornerefelt, VD och Grundare

"Tillgång till ren och pålitlig energi är en fråga om rättvisa. Tillgänglighet handlar om affärsinnovation, att ha en kapabel utbyggnad av infrastruktur och att ha kunskap inom robust och pålitlig teknik."

Ulrika Tornerefelt

Teamet

Möt människorna som gör vår verksamhet möjlig. Vi är ett mångsidigt, dynamiskt och internationellt team av experter. Med stor nyfikenhet, mycket erfarenhet och ödmjukhet samverkar vi kring alla de olika aspekter som behövs för framgångsrik implementering av marknadsledande hållbara energilösningar.

Ulrika T

Ulrika Tornerefelt

CEO (and Founder)

 • M Sc Chemical Engineering
 • 15 års ledningsgruppsarbete inom energibranschen.
 • 20 år av senior projektledning inom FoU kombinerat med kommersialisering.
 • 5 års styrelsearbete inom energibranschen.
 • Patent inom energilagringslösningar.
Marcus HS jpeg

Marcus Skantze

Deputy CEO/CFO

 • Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Redovisning & Ekonomistyrning.
 • 5 års erfarenhet från managementkonsulting och ekonomi.
 • Styrelsearbete inom energibranschen.

 

Jonas HS jpeg

Jonas Jonsson

Strategic Engagements (and co-Founder)

 • Affärsdriven och prisbelönt serieentreprenör med lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla hållbara stadskoncept.
 • +15 års erfarenhet av att bolagsfinansiering inom sektorn för start-ups och scale-ups.
 • +5 års erfarenhet inom utveckling av modeller för blended finance inom energiprojekt både nationellt och internationellt.
Stella futura favicon

Oskar Cederqvist

COO

 • M Sc Industrial Engineering and Management
 • +4 år Management Consulting (BCG)
 • +2 år Senior Management Energy Infrastructure Scale-ups
Stella futura favicon

Corey Blackman

Lead Technical Advisor

 • PhD i energi-och miljöteknik
 • 15 års internationell erfarenhet inom hållbarhet, förnyelsebar energi och industriell decarbonisering
 • 10 års ledarskapsarbete i teknikutveckling och innovation management
 • 5 år som teknisk rådgivare inom energibranschen
 • 12+ akademiska publikationer
 • 6+ patent inom energilagring
Andres HS jpeg

Andres Rozas

Energy Solutions Specialist

 • M Sc i solenergiteknik.
 • Kandidatexamen i elektronikteknik.
 • +15 års erfarenhet inom kontrollsystem och implementering av kraftelektroniksystem.
 • +10 års erfarenhet inom design, modellering och teknisk-ekonomisk utvärdering av förnyelsebara energisystem.
Daniel HS jpeg

Daniel Isaksson

Service Manager

 • Dubbla kandidatexamen i ekonomi och innovation.
 • 13 år inom elbranschen varav de senaste 7 åren som projektledare.
 • Bas-p/Bas U, ELBAM, ESA-19
Nina HS jpeg

Nina Johansson

Project Leader

 • 10 års erfarenhet av projektledning inom byggbranschen. 
 • 4 års erfarenhet inom solprojektering.
 • Sr projektledare inom batteriprojekt på Stella Futura.

Madde HS jpeg

Madeleine Vesterlund

Process Excellence Manager

 • Yrkeshögskola
 • 10 års erfarenhet som process- och projektledare
 • Certifierad Scrum Master och agilt projektledarskap
Stella futura favicon

Kevin Tykosson

Electrical Compliance Officer and Battery Systems Engineer

 • Utbildad elprojektör och AL-auktoriserad elektriker med sex års arbetslivserfarenhet.
 • Specialiserad inom elsäkerhet, förnybar energi, batterisystem och elkonstruktion.
Christian HS jpeg

Christian Sloot

Sr Technical Project Developer

 • B Sc Maskinteknik vid University of Dundee
 • M Sc Sustainable Engineering vid KTH
 • 4 års erfarenhet av design och batterisystemsoptimering
Eric HS jpeg

Eric Widéen

Sr Technical Project Developer

 • M Sc i energisystemteknik, specialisering mot storskaliga solenergi- och batterienergilagringssystem.
 • 4 års erfarenhet av energirådgivning, utveckling och konstruktion av PV- och BESS-projekt, med fokus på teknisk och ekonomisk systemoptimering, kund- och underleverantörsrelationer, leverantörsförhandlingar och utveckling av interna processer.
Stella futura favicon

Simon Fenelius

Technical Project Developer

 • Högskoleingenjör inom miljö- och energiteknik.
 • 3 års erfarenhet inom solenergi och batterilagring.
Stella futura favicon

Richard Bolz

Sr Business Developer

 • Master Business Administration & Management på SSE
 • Bachelor Mechanical Engineering, UCL
 • 3 års Business Solution Developer på Einride
Louise HS jpeg stor

Louise Garton

Sr Business Development Analyst

 • M Sc Industrial Engineering
 • +4 års erfarenhet av designoptimering av batterisystem
 • +2 års erfarenhet av teknoekonomisk analys av batterisystem
 • +2 års erfarenhet av balansmarknad och kassaflödesanalys
Tom HS jpeg

Tom Cardell

Business Development Analyst

 • Studerar masterexamen i företagsekonomi och management (Handelshögskolan i Stockholm).
 • 4 års yrkeserfarenhet inom affärsutveckling.

 

Helena mindre

Helena Bombas Holmström

Talent Acquisition Manager

 • Kandidatexamen i Personal och Organisation från Stockholms Universitet
 • 18 års erfarenhet av rekrytering, ledarskap och organisationsutveckling

 

Lovisa HS jpeg

Lovisa Lundh

Talent Acquisition Partner

 • Fil.kand. inom personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne psykologi från Lunds universitet.
 • 4 års erfarenhet av rekrytering inom flertalet olika branscher, både inom chefs- och specialistrekryteringar men också konsulttillsättningar.
 • Tidigare konsultchef och Head of Research inom Executive Search.
Stella futura favicon

Gunilla Sunnros

Project Leader

 • Diploma marknadsekonomi
 • Över 20 år entreprenörskap, KAM, process- och projektstyrning
 • 10 års erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i olika delar av landet
Annabelle HS jpeg

Annabelle Dersén

Office Assistant and Mood Manager

6 MW

Installerat

50 MW

Under utveckling

500 MW

Pipeline

Verksamheten

Vår verksamhet drivs av fyra viktiga byggstenar: vår vision, holistisk hållbarhet, vårt team och vår sammanlänkade modell av ingenjörsskap och affärsmannaskap.

Vår Vision

Att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt genom att kombinera hög teknisk kompetens med hållbar och flexibel finansiering.

 

Hållbarhet

I allt vi gör beaktar vi FN:s mål för hållbar global utveckling (SDG). De energilösningar och finansiella modeller vi skapar syftar till att ge ett varaktigt genomslag och därmed bidra till en långsiktigt hållbar framtid.

 

Teamet

Hos oss står den tekniska kompetensen och affärsmannaskapet i centrum. Vi har tillgång till ny och marknadsledande teknik som driver oss och utvecklingen framåt. Med vår kunskap, metoder och pålitlighet levererar vi teknikoberoende lösningar till våra kunder med stor
leveranssäkerhet. Vi får saker gjorda.

 

Modellen - Teknik och Finansiering

Vi levererar kompletta batterilagringsprojekt där vi också erbjuder full finansiering till våra kunder. Genom att kombinera marknadsledande europeiska teknikplattformar inom lagring med pålitligt och långsiktigt hållbart finansiering så stärker vi den kritiska energiinfrastrukturen på ett säkert och resilient sätt.

 

Kontaktuppgifter

 

Kontakta vår säljavdelning

Kontakta vår serviceavdelning

Hitta hit

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor kring vår verksamhet, våra erbjudanden eller om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss.
Namn(Obligatoriskt)

Vi har ett globalt DNA

Futura International

Women ont he roofs WS
Team Ghama

Stella Futura grundades 2018 med visionen att bygga en hållbar finansieringsmodell för grön elektrifiering av hälsovård och industri i Västra Afrika.

2023 bildades ett nytt bolag, Futura International, som nu driver den Afrikanska verksamheten vidare. Futura International har nu installationer och verksamhet i flera Afrikanska länder, med stort fokus på sjukvårdelektrifiering.

Stella Futuras grundare, Ulrika Tornerefelt, har inom den Afrikanska verksamheten startat initiativet Women on the Roofs, där Futura International utbildar kvinnor till solarpreneurs. Det innebär att lokala kvinnor utbildas inom solinstallation och service och underhåll. Dessa kvinnor får därmed långsiktigt arbete över projektens livslängd, som kan vara upp till 20 år.

Fina samarbeten har upprättats med bl a:

 • Energimyndigheten, där Futura International är det enda svenska bolag som ingår i ett ITMOs program via Paris Article 6.
 • CAKE, där Futura International integrerar CAKEs elektriska motorcyklar i programmet för sjukvårdselektrifiering och därmed kan transportera blod och vacciner ut till landsbygden långt utanför sjukhus och vårdinrättningar. 
 • Läkarmissionen, där Futura International bygger in garantier i finansieringsmodellen för sjukhuselektrifieringen för att minska kapitalkostnaderna för slutkunden och därmed göra modellen hållbar på lång sikt.