OM oss urlika lovisa

Om oss

Möt teamet som brinner för den gröna omställningen.

Lindbäck 2 mindre

Vi accelererar den gröna omställningen.

Stella Futuras vision är att göra förnyelsebara energisystem tillgängliga överallt. Vi kombinerar flexibla affärsmodeller med branschledande europeisk batteriteknologi.

Ulrika Tornerefelt, VD och Grundare

"Tillgång till ren och pålitlig energi är en fråga om rättvisa. Tillgänglighet handlar om affärsinnovation, att ha en kapabel utbyggnad av infrastruktur och att ha kunskap inom robust och pålitlig teknik."

Ulrika Tornerefelt

Teamet

Möt människorna som gör vår verksamhet möjlig. Vi är ett mångsidigt, dynamiskt och internationellt team av experter. Med stor nyfikenhet, mycket erfarenhet och ödmjukhet samverkar vi kring alla de olika aspekter som behövs för framgångsrik implementering av marknadsledande hållbara energilösningar.

Ulrika T

Ulrika Tornerefelt

CEO (and Founder)

 • M Sc Chemical Engineering.
 • 15 års ledningsgruppsarbete inom energibranschen.
 • 20 år av senior projektledning inom FoU kombinerat med kommersialisering.
 • 5 års styrelsearbete inom energibranschen.
 • Patent inom energilagringslösningar.
Marcus HS jpeg

Marcus Skantze

CFO and Deputy CEO

 • Civilekonom Handelshögskolan i Stockholm, Redovisning & Ekonomistyrning.
 • 5 års erfarenhet från managementkonsulting och ekonomi.
 • Styrelsearbete inom energibranschen.

 

Jonas HS jpeg

Jonas Jonsson

Strategic engagements (and co-Founder)

 • Affärsdriven och prisbelönt serieentreprenör med lång erfarenhet av att arbeta med att utveckla hållbara stadskoncept.
 • +15 års erfarenhet av att bolagsfinansiering inom sektorn för start-ups och scale-ups.
 • +5 års erfarenhet inom utveckling av modeller för blended finance inom energiprojekt både nationellt och internationellt.
Oskar

Oskar Cederqvist

COO

 • M Sc Industrial Engineering and Management.
 • +4 år Management Consulting (BCG).
 • +2 år Senior Management Energy Infrastructure Scale-ups.
Stella futura favicon

Corey Blackman

Lead Technical Advisor

 • PhD i energi-och miljöteknik.
 • 15 års internationell erfarenhet inom hållbarhet, förnyelsebar energi och industriell decarbonisering.
 • 10 års ledarskapsarbete i teknikutveckling och innovation management.
 • 5 år som teknisk rådgivare inom energibranschen.
 • 12+ akademiska publikationer.
 • 6+ patent inom energilagring.
Niklas

Niklas Jeppsson

Regional Manager Sweden South and Denmark

 • 10 years within the Swedish armed forces as an officer and also in the private defence sector working with corporate development.
 • 15 years within technical consulting, both in leadership development in combination with technical focus in embedded systems and electronics. 
 • 10 years within corporate development and board work with installation companies focusing on electrics and energy systems. 
sara

Sara Djup

Financial Controller

 • Masters degree, Finance.
 • +6 years of experience in accounting and controlling.
 • +6 years of experience in revision (PwC).

 

 

 Richard

Richard Bolz

Senior business developer

 • Master Business Administration & Management på SSE.
 • Bachelor Mechanical Engineering, UCL.
 • 3 års Business Solution Developer på Einride.
Louise HS jpeg stor

Louise Garton

Senior business development analyst

 • M Sc Industrial Engineering.
 • +4 års erfarenhet av designoptimering av batterisystem.
 • +2 års erfarenhet av teknoekonomisk analys av batterisystem.
 • +2 års erfarenhet av balansmarknad och kassaflödesanalys.
Madde HS jpeg

Madeleine Vesterlund

Process Excellence Manager

 • Yrkeshögskola.
 • 10 års erfarenhet som process- och projektledare.
 • Certifierad Scrum Master och agilt projektledarskap.
Nina HS jpeg

Nina Johansson

Senior Project Manager

 • 10 års erfarenhet av projektledning inom byggbranschen. 
 • 4 års erfarenhet inom solprojektering.
 • Senior projektledare inom batteriprojekt på Stella Futura.

Abbe

Abdulrahman "Abbe" Najjar

Project Manager

 • Utbildad ingenjör inom elektroteknik med inriktning energi och miljö.


 • Har arbetat i drygt 7 år på både stora som små företag med bl.a. förnybar energi och elkraft, där hatten växlat mellan olika organisationer som entreprenör, konsult och beställare.
 • Kommer senast från Öresundskraft och funktionen Projektledare inom elnät – distribution och hanterade större lokalnätsprojekt.   

 

 

Andres HS jpeg

Andres Rozas

Energy Solutions Specialist

 • M Sc i solenergiteknik.
 • Kandidatexamen i elektronikteknik.
 • +15 års erfarenhet inom kontrollsystem och implementering av kraftelektroniksystem.
 • +10 års erfarenhet inom design, modellering och teknisk-ekonomisk utvärdering av förnyelsebara energisystem.
Christian HS jpeg

Christian Sloot

Battery Systems Engineer

 • B Sc Maskinteknik vid University of Dundee.
 • M Sc Sustainable Engineering vid KTH.
 • 4 års erfarenhet av design och batterisystemsoptimering.
Arash ny

Arash Farahi

Senior System Engineer

 • MSc in power electronics Uppsala university.
 • BSc i electrical engineering vid Tehran university.
 • +6 years of experience on battery systems as well as battery development and design at Scania.
 • +10 years of experience in the electric power field, and high voltage and electrical construction.
Eric HS jpeg

Eric Widéen

Project Engineer

 • M Sc i energisystemteknik, specialisering mot storskaliga solenergi- och batterienergilagringssystem.
 • 4 års erfarenhet av energirådgivning, utveckling och konstruktion av PV- och BESS-projekt, med fokus på teknisk och ekonomisk systemoptimering, kund- och underleverantörsrelationer, leverantörsförhandlingar och utveckling av interna processer.
Simon

Simon Fenelius

Project Engineer

 • Högskoleingenjör inom miljö- och energiteknik.
 • 3 års erfarenhet inom solenergi och batterilagring.
Kevin

Kevin Tykosson

Electrical Compliance Officer and Battery Systems Engineer

 • Utbildad elprojektör och AL-auktoriserad elektriker med sex års arbetslivserfarenhet.
 • Specialiserad inom elsäkerhet, förnybar energi, batterisystem och elkonstruktion.
Daniel HS jpeg

Daniel Isaksson

Service Manager

 • Dubbla kandidatexamen i ekonomi och innovation.
 • 13 år inom elbranschen varav de senaste 7 åren som projektledare.
 • Bas-p/Bas U, ELBAM, ESA-19.
Jasmine

Jasmine Aguayo

Accounting

 • Bachelor business finance. 
 • 4+ years experience of accounting. 
Lovisa HS jpeg

Lovisa Lundh

HR and Talent Acquisition Manager

 • Fil.kand. inom personal- och arbetslivsfrågor med huvudämne psykologi från Lunds universitet.
 • 4 års erfarenhet av rekrytering inom flertalet olika branscher, både inom chefs- och specialistrekryteringar men också konsulttillsättningar.
 • Tidigare konsultchef och Head of Research inom Executive Search.
Fanny

Fanny Iselid

Talent Acquisition Partner

 • M Sc Business Administration.
 • + 4 years of experience in recruiting and employer branding. 

 

 

Lena

Lena Grenman

Office Manager

 • Glad, erfaren administratör och ekonomiassistent som gläds över att få skapa en varm och trygg roll som Office Manager.
 • Har tidigare erfarenhet inom samma område hos bland annat Euler Hermes, Arthro Care, Lumesse och WSP Sverige.
 • Utbildad barnpedagog samt Diplomerad  Zon-terapeut.
Stella futura favicon

Gunilla Sunnros

Management support function

 • Diplom marknadsekonomi.
 • +20 års entreprenörskap, KAM, process- och projektstyrning.
 • +10 års erfarenhet av stadsutvecklingsprojekt i olika delar av landet.
10 MW

Installerat

100 MW

Under utveckling

1 GW

Pipeline

Verksamheten

Vår verksamhet drivs av fyra viktiga byggstenar: vår vision, holistisk hållbarhet, vårt team och vår sammanlänkade modell av ingenjörsskap och affärsmannaskap.

Vår Vision

Att göra hållbar energi säker och tillgänglig överallt genom att kombinera hög teknisk kompetens med hållbar och flexibel finansiering.

 

Hållbarhet

I allt vi gör beaktar vi FN:s mål för hållbar global utveckling (SDG). De energilösningar och finansiella modeller vi skapar syftar till att ge ett varaktigt genomslag och därmed bidra till en långsiktigt hållbar framtid.

 

Teamet

Hos oss står den tekniska kompetensen och affärsmannaskapet i centrum. Vi har tillgång till ny och marknadsledande teknik som driver oss och utvecklingen framåt. Med vår kunskap, metoder och pålitlighet levererar vi teknikoberoende lösningar till våra kunder med stor
leveranssäkerhet. Vi får saker gjorda.

 

Modellen - Teknik och Finansiering

Vi levererar kompletta batterilagringsprojekt där vi också erbjuder full finansiering till våra kunder. Genom att kombinera marknadsledande europeiska teknikplattformar inom lagring med pålitligt och långsiktigt hållbart finansiering så stärker vi den kritiska energiinfrastrukturen på ett säkert och resilient sätt.

 

Kontaktuppgifter

 

Kontakta vår växel (säljavdelning, marknad, HR, ekonomi)

Kontakta vår serviceavdelning

Hitta hit

Kontakta oss

Kontakta oss om du har frågor kring vår verksamhet, våra erbjudanden eller om du vill veta mer om hur det är att jobba hos oss.
Namn(Obligatoriskt)

Vi har ett globalt DNA

Infra Futura

Women ont he roofs WS
Team Ghama

Stella Futura grundades 2018 med visionen att bygga en hållbar finansieringsmodell för grön elektrifiering av hälsovård och industri i Västra Afrika.

2023 bildades ett nytt bolag, Infra Futura, som nu driver den Afrikanska verksamheten vidare. Infra Futura har nu installationer och verksamhet i flera Afrikanska länder, med stort fokus på sjukvårdelektrifiering.

Stella Futuras grundare, Ulrika Tornerefelt, har inom den Afrikanska verksamheten startat initiativet Women on the Roofs, där Infra Futura utbildar kvinnor till solarpreneurs. Det innebär att lokala kvinnor utbildas inom solinstallation och service och underhåll. Dessa kvinnor får därmed långsiktigt arbete över projektens livslängd, som kan vara upp till 20 år.

Fina samarbeten har upprättats med bl a:

 • Energimyndigheten, där Futura International är det enda svenska bolag som ingår i ett ITMOs program via Paris Article 6.
 • CAKE, där Futura International integrerar CAKEs elektriska motorcyklar i programmet för sjukvårdselektrifiering och därmed kan transportera blod och vacciner ut till landsbygden långt utanför sjukhus och vårdinrättningar. 
 • Läkarmissionen, där Futura International bygger in garantier i finansieringsmodellen för sjukhuselektrifieringen för att minska kapitalkostnaderna för slutkunden och därmed göra modellen hållbar på lång sikt.